Fiske

fisketurSjöar, area och fiskar

Törn

620 ha, maxdjup 8,5 m och medeldjup 1,7m.

Fiskarter: Gädda, aborre, gös, sik, siklöja, mört, braxen, björkna, sarv, sutare, lake, och ål.

Sidlången

95 ha, maxdjup 18 m och medeldjup 5 m.

Fiskearter: Gädda, aborre, gös, mört, braxen, och sarv.

Flaken

167 ha, maxdjup 7 m och medeldjup 2,1 m.

Fiskarter: Gädda, aborre, gös, mört, braxen, sarv.

Svartgöl

Inplanterad regnbågsforell

Rottnen

34 km2, maxdjup 22 m.

Fiskarter: Gädda, aborre, gös och mört, braxen, björkna, sarv, lake, sutare.

Läen

1026 ha, maxdjup 12 m. Fiskearter: Gädda, aborre, gös och mört, braxen,, lake, sutare.